1400/6/11

-------------------------------------------------------------------------------------                         .

قیمت هارد بنفش

1TB PURPLE.     1,180

2TB PURPLE.    1,880

4TB PURPLE.     2,430

6TB PURPLE.     3,900

8TB PURPLE.     6,400


⛔️قبل از گرفتن صورت از مشتری حتما قیمت جدید را چک بفرمایید.⛔️

فناورانه ، یه رفیق همیشگی تو دل بازار
۰۲۱۶۶۷۳۱۹۰۳